Προσωπικό

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ / Υπεύθυνος Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ΣΘΕ

  • Βαλσαμής Βαλσαμάκης - vvalsam(at)libadm.uoa.gr
  • Ερασμία Γαλαζούδη (ατύπως, εκτελεί χρέη Αναπληρωτή Υπευθύνου Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ΣΘΕ) - egalaz(at)uoa.gr

Γραμματεία - Γραφείο Οικονομικής Διαχείριση

Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών

Γραφείο Επεξεργασίας Υλικού

Ι.Φ.Ε