Προσωπικό

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ / Υπεύθυνος Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ΣΘΕ

  • Βαλσαμής Βαλσαμάκης - vvalsam(at)libadm.uoa.gr
  • Ερασμία Γαλαζούδη (ατύπως, εκτελεί χρέη Αναπληρωτή Υπευθύνου Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ΣΘΕ) - egalaz(at)uoa.gr

Γραμματεία - Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης

  • Μυρτώ Γκιούλη (προσφέρει τις υπηρεσίες της και στη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης) - mgiouli(at)uoa.gr
  • Νικολέτα Ζερβού (προσφέρει τις υπηρεσίες της και στη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης) - nzervou(at)uoa.gr
  • Σπυριδούλα Σκεντέρη - sskederi(at)uoa.gr
  • Σπυριδούλα Τσούφη - stsoufi(at)uoa.gr

Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών

Γραφείο Επεξεργασίας Υλικού

Γραφείο Πληροφορικής Υποστήριξης & Εκδόσεων

Ι.Φ.Ε