Ενεργοποίηση δοκιμαστικής πρόσβασης στη βάση CAB Abstracts Full Text

Κατηγορία: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, Διεύθυνση Βιβλιοθηκών, Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών, Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
02.05.2023

Σας ενημερώνουμε, ότι έχει ενεργοποιηθεί δοκιμαστική πρόσβαση στη βάση "CAB Abstracts Full Text" από τις 2 Μαΐου 2023 μέχρι την 1η Ιουλίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σχετικό εδάφιο του ιστοτόπου της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ.