Ανανέωση δανεισμού

Διδασκόμενα Συγγράμματα ΔΣ

Οι χρήστες έχουν δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμένου υλικού έως και 2 φορές.

Ειδικά για τη Συλλογή Μακροχρόνιου Δανεισμού (ΔΣ), ανανέωση του δανεισμού επιτρέπεται μόνο 1 φορά.

Με το πέρας της τελευταίας ανανέωσης και τη μεσολάβηση 15 ημερολογιακών ημερών, ο χρήστης μπορεί να δανειστεί εκ νέου το ίδιο τεκμήριο.

Η ανανέωση γίνεται την ημέρα της επιστροφής του τεκμηρίου, εκτός εάν υπάρχει κράτηση από άλλο χρήστη.

Η ανανέωση του δανεισμένου υλικού μπορεί να πραγματοποιηθεί:

  • Τηλεφωνικά (210 727 6519
  • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (sci-loan@lib.uoa.gr)
  • Στη Βιβλιοθήκη

Δε γίνεται ανανέωση δανεισμού σε υλικό το οποίο επιστρέφεται εκπρόθεσμα.