Κάρτα μέλους

Για την εγγραφή στη Βιβλιοθήκη, απαιτείται:

  1. Κατάθεση αίτησης εγγραφής μέλους (πατήστε εδώ) στη Γραμματεία της Βιβλιοθήκης ή στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του 3ου ορόφου
  2. Προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:
    • Αστυνομική ταυτότητα
    • Ταυτότητα μέλους της πανεπιστημιακής κοινότητας: ταυτότητα ΕΚΠΑ, φοιτητική ταυτότητα  (ακαδημαϊκή ταυτότητα, τρίπτυχο, δίπτυχο)
    • Δύο φωτογραφίες                                                                                                                   Υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης μόνο μίας φωτογραφίας από τους φοιτητές οι οποίοι διαθέτουν τη νέα ακαδημαϊκή ταυτότητα, καθώς και από τα μέλη ΔΕΠ και το λοιπό προσωπικό του ΕΚΠΑ που επιθυμούν να χρησιμοποιούν την ταυτότητα του ΕΚΠΑ και ως κάρτα-μέλους της Βιβλιοθήκης.