Κράτηση υλικού

Βιβλία κύριας συλλογής

Δίνεται η δυνατότητα κράτησης υλικού το οποίο είναι ήδη δανεισμένο.

Η κράτηση μπορεί να γίνει:  

  • στη Βιβλιοθήκη στα Γραφεία Εξυπηρέτησης 
  • τηλεφωνικά (210 727 6519
  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (sci-loan(at)lib.uoa.gr)

Το ανώτατο όριο κράτησης υλικού, ανά χρήστη, ανέρχεται στα 2 τεκμήρια. Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης ενημερώνουν τον χρήστη τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τη σειρά προτεραιότητας και την επιστροφή του τεκμηρίου.

Εάν δε ζητηθεί εντός τριών εργασίμων ημερών, χάνεται το δικαίωμα της κράτησης.

Όσον αφορά στο υλικό για το οποίο έχει γίνει κράτηση από περισσότερους χρήστες, η περίοδος δανεισμού μειώνεται για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση όλων των χρηστών.