Ποινές

Τι θα συμβεί, σε περίπτωση που καθυστερήσω να επιστρέψω υλικό που έχω δανειστεί;

Προσπαθήστε να είστε ιδιαίτερα συνεπείς ως προς την επιστροφή του υλικού που έχετε δανειστεί, προκειμένου να μη δημιουργούνται προβλήματα. Σε περίπτωση καθυστέρησης, προβλέπονται οι ακόλουθες ποινές:

  • Καθυστέρηση επιστροφής του βιβλίου πάνω από τρεις ημέρες, για πρώτη φορά: αναστολή δυνατότητας δανεισμού για ένα μήνα
  • Επανάληψη καθυστέρησης επιστροφής βιβλίου: αναστολή δυνατότητας δανεισμού για έξι μήνες
  • Επαναλαμβανόμενη καθυστέρηση, πέραν των παραπάνω περιπτώσεων: αφαίρεση της κάρτας μέλους της Βιβλιοθήκης 

Τι θα συμβεί, εάν καθυστερήσω για σοβαρό λόγο να επιστρέψω υλικό που έχω δανειστεί;

Σε περίπτωση αδυναμίας εμπρόθεσμης επιστροφής του υλικού εξαιτίας σοβαρού λόγου (π.χ. ασθένεια), είναι απαραίτητη η έγκαιρη επικοινωνία, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα υπάρχει αξιολόγηση ανάλογα με την περίπτωση. 

 

Τι θα συμβεί, εάν φθαρεί ή χαθεί υλικό το οποίο έχω δανειστεί;

  • Σε περίπτωση απώλειας υλικού, οφείλετε να το αντικαταστήσετε
  • Σε περίπτωση φθοράς υλικού, χρεώνεστε την αποκατάστασή του

Εάν το  βιβλίο δεν είναι διαθέσιμο στο εμπόριο, θα αποφασίζει το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης κατά περίπτωση.