Συλλογές που δε δανείζονται

Πρόκειται για υλικό το οποίο δε μπορεί να δανειστεί. Η χρήση του επιτρέπεται αποκλειστικά στους χώρους των αναγνωστηρίων της Βιβλιοθήκης. Συγκεκριμένα:

  • Πληροφοριακό υλικό (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, βιβλιογραφίες κ.ά.)
  • Περιοδικά, Εφημερίδες
  • Σπάνιο υλικό
  • Διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης (master thesis), πτυχιακές εργασίες

Η γκρίζα βιβλιογραφία (πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης – master thesis, διδακτορικές διατριβές) δανείζεται μόνο με την παρέλευση τριετίας από την κατάθεση του τεκμηρίου στη Βιβλιοθήκη ή κατόπιν άδειας του συγγραφέα, όπως προβλέπεται στο έντυπο «Υπεύθυνη δήλωση για κατάθεση Μεταπτυχιακής εργασίας/Διδακτορικής διατριβής», το οποίο κατατίθεται από τον συγγραφέα στη Βιβλιοθήκη.

Στο πλαίσιο του νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τα ονόματα των δανειζομένων δεν είναι ανακοινώσιμα.