Εφορεία Βιβλιοθήκης ΣΘΕ

Πρόεδρος

 • Καθηγητής Ιωάννης Εμμανουήλ,                                                                             Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών, Τμ. Μαθηματικών

Μέλη

 • Καθηγήτρια Μαργαρίτα Αριανούτσου, Τμ. Βιολογίας
 • Αναπλ. Καθηγητής Γεράσιμος Μπαρμπάτης, Τμ. Μαθηματικών
 • Καθηγήτρια Χριστιάνα Μητσοπούλου, Τμ. Χημείας
 • Επικ. Καθηγήτρια Μαργαρίτα-Νίκη Ασημακοπούλου, Τμ. Φυσικής
 • Αναπλ. Καθηγήτρια Αφροδίτη Τσαλγατίδου, Τμ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
 • Καθηγήτρια Μαρία Τριανταφύλλου, Τμ. Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
 • Αναπλ. Καθηγητής κ. Εμμανουήλ Πατηνιώτης, Τμ. Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
 • Καθηγητής Παναγιώτης Μαράκος, Τμ. Φαρμακευτικής
 • Βαλσαμής Βαλσαμάκης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ / Υπεύθυνος Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ΣΘΕ

Επιπλέον, συμμετέχουν:

 • Κωνσταντίνος Βίγλας, Υπεύθυνος Λειτουργίας του Υπολογιστικού Κέντρου Βιβλιοθηκών
 • Μυρτώ Γκιούλη, Γραμματέας Πρακτικών