Διαδανεισμός Βιβλίων

Διαδανεισμός βιβλίων Βιβλιοθήκη ΣΘΕ

Το Γραφείο Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης αναλαμβάνει να αναζητήσει και να παραγγείλει βιβλία, τα οποία είναι αναγκαία για τη μελέτη-έρευνα των χρηστών και δεν υπάρχουν στη Συλλογή της Βιβλιοθήκης της Σχολής Θετικών Επιστημών, αλλά εντοπίζονται στη Συλλογή Βιβλιοθηκών άλλων Ιδρυμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας βιβλίων έχουν όλα τα μέλη Βιβλιοθήκης της Σχολής Θετικών Επιστημών.        

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε ένα αίτημα Διαδανεισμού Βιβλίου, θα πρέπει να απευθυνθείτε αυτοπροσώπως (με πιστοποίηση ταυτότητας) στο Γραφείο Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης.

Όλα τα έξοδα αποστολής και παραλαβής του υλικού επιβαρύνουν αποκλειστικά τον τελικό χρήστη. Η διαμόρφωση του τελικού κόστους εξαρτάται από την υπηρεσία ταχυμεταφορών που θα επιλεγεί για την παράδοση της κάθε παραγγελίας.

Το Γραφείο Διαδανεισμού λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08.30 - 15.00.

Email : sci-ill@lib.uoa.gr