4ος Όροφος

Κάτοψη 4ου ορόφου Βιβλιοθήκης ΣΘΕ

Στον συγκεκριμένο όροφο βρίσκονται:

  • Γραμματεία της Βιβλιοθήκης
  • Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών
  • Αίθουσα αναζήτησης στον Ανοιχτό Κατάλογο Δημόσιας Πρόσβασης (OPAC) των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Αναγνωστήρια
  • Αίθουσες Ομαδικής Μελέτης (ΑΟΜ)
  • Αίθουσα Εκδηλώσεων
  • Γραφείο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης ΕΚΠΑ / Υπεύθυνου Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ΣΘΕ
  • Γραφεία του υπόλοιπου προσωπικού της Βιβλιοθήκης