Αίθουσες Ομαδικής Μελέτης (ΑΟΜ)

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει 3 Αίθουσες Ομαδικής Μελέτης (ΑΟΜ) των 6 ατόμων, στον 3o όροφο της Βιβλιοθήκης.

Οι Αίθουσες Ομαδικής Μελέτης του 3ου ορόφου λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 - 18:00.

Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητα των αιθουσών από το Γραφείο Εξυπηρέτησης που βρίσκεται στον 3ο όροφο της Βιβλιοθήκης.

Για τη χρήση Αίθουσας Ομαδικής Μελέτης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ομάδα να αποτελείται από τουλάχιστον 3 άτομα, τα οποία να είναι εγγεγραμμένα μέλη της Βιβλιοθήκης.

Ο χρόνος χρήσης ορίζεται σε 3 ώρες, με δικαίωμα παράτασης, εφόσον δεν υπάρχει αυξημένη ζήτηση.