2ος Όροφος

Υπάρχουν τα Βιβλιοστάσια 3, 4, 5 και 6, στα οποία βρίσκονται παλαιότερα τεύχη περιοδικών, δεμένα ή άδετα.

Στο Βιβλιοστάσιο 6, εκτός από τα περιοδικά, φιλοξενούνται ακόμη:

  • Πληροφοριακό Υλικό (Π)
  • Διπλωματικές (Πτυχιακές) Εργασίες (ΠΕ)
  • Μεταπτυχιακές Διπλωματικές (ΜΔ)
  • Διδακτορικές Διατριβές (ΔΔ) 
  • Οπτικοακουστικό Υλικό

Στον ίδιο όροφο, βρίσκονται - σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο - οι πολύτιμες εκδόσεις και η Αίθουσα Συνεδριάσεων.