Υπολογιστές αναζήτησης

Στη Βιβλιοθήκη (3oς και 4ος όροφος) υπάρχουν ειδικοί χώροι με σταθμούς εργασίας Η/Υ για αναζήτηση του υλικού των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών στον Ανοιχτό Κατάλογο Δημόσιας Πρόσβασης (OPAC: Open Public Access Catalog) (lib.uoa.gr/yphresies/opac).

Όλοι οι χρήστες της Βιβλιοθήκης έχουν δυνατότητα αναζήτησης και πρόσβασης στα πλήρη κείμενα των άρθρων των επιστημονικών περιοδικών της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-LINK) στην ιστοθέση www.heal-link.gr, η οποία υποστηρίζει περισσότερους από 9000 τίτλους περιοδικών, καθώς και σε βιβλιογραφικές βάσεις και άλλες υπηρεσίες, μέσω της ιστοσελίδας των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών (http://www.lib.uoa.gr).