Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Η/Υ)

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) με 24 τερματικά, η οποία λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08.30 - 18.00.                                           

Δικαίωμα χρήσης των υπολογιστών της Βιβλιοθήκης έχουν όλα τα μέλη της που διαθέτουν κάρτα δανεισμού.               

Η χρήση των υπολογιστών γίνεται με σειρά προτεραιότητας. Κάθε χρήστης της Βιβλιοθήκης μπορεί να χρησιμοποιεί τον σταθμό εργασίας (Η/Υ) για μία ώρα. Σε κάθε υπολογιστή επιτρέπεται να εργάζεται μόνο ένα άτομο, εκτός εάν πρόκειται για συγγραφή εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει προηγουμένως να έχει ενημερωθεί το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.    

Στους υπολογιστές επιτρέπεται η συγγραφή εργασιών, με τη χρήση κοινών εφαρμογών γραφείου, καθώς και η περιήγηση στο διαδίκτυο, μόνο για τη συλλογή πληροφοριών που συμβάλλουν στην εκπαιδευτική ή την ερευνητική διαδικασία. Δεν επιτρέπεται η άσκοπη περιήγηση στο διαδίκτυο και η εγκατάσταση ή δημιουργία διαφόρων προγραμμάτων.              

Το αρμόδιο προσωπικό της Βιβλιοθήκης έχει δικαίωμα να επέμβει και να άρει το δικαίωμα χρήσης, όποτε θεωρεί ότι κάποιος χρήστης παραβιάζει τους κανόνες χρήσης των υπολογιστών της Βιβλιοθήκης.