1ος Όροφος

Υπάρχουν τα Βιβλιοστάσια 1 και 2, στα οποία φιλοξενείται το σύνολο σχεδόν των βιβλίων της Βιβλιοθήκης.

Στο Βιβλιοστάσιο 2 βρίσκονται:

  • Διδασκόμενα Συγγράμματα (ΔΣ) 
  • Σπάνια Βιβλία (ΣΒ)

Διαθέτει ακόμη: 

  • Σταθμό Αναζήτησης στον Ανοιχτό Κατάλογο Δημόσιας Πρόσβασης (OPAC) των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών