Δωρεές

Οι Βιβλιοθήκες των Σχολών του ΕΚΠΑ ενθαρρύνουν τη δωρεά προς αυτές κάθε είδους εντύπου υλικού για τον εμπλουτισμό της συλλογής της καθώς επίσης εξοπλισμού και επίπλων, στοχεύοντας στην ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό των συλλογών, και γενικότερα των προσφερόμενων υπηρεσιών τους.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την πολιτική δωρεών στον παρακάτω σύνδεσμο καθώς και τη διαδικασία έγκρισης τους:

Πολιτική Δωρεών

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τη Γραμματεία της Βιβλιοθήκης ΣΘΕ τηλ. 210 727 6517