Προσωπικό

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ / Υπεύθυνος Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ΣΘΕ

 • Βαλσαμής Βαλσαμάκης - ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος - τηλ. 6527 - vvalsam(at)libadm.uoa.gr
 • Ερασμία Γαλαζούδη (ατύπως, εκτελεί χρέη Αναπληρωτή Υπευθύνου Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ΣΘΕ / Υπεύθυνη Γραφείου Εξυπηρέτησης)- ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος -τηλ. 6487 - egalaz(at)uoa.gr

Γραμματεία - Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης & Ευδόξου

Υπεύθυνη Γραφείου

Προσωπικό Γραφείου

 • Σπυριδούλα Σκεντέρη - ΠΕ Διοικητικός - τηλ. 6490- sskederi(at)uoa.gr
 • Σπυριδούλα Τσούφη - ΔΕ Διοικητικός -τηλ. 6517- stsoufi(at)uoa.gr

Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών & Διαδανεισμού

Υπεύθυνη Γραφείου

 •  Ερασμία Γαλαζούδη - ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος- Τηλ. 6487 - egalaz(at)uoa.gr

Υπεύθυνη Διαδανεισμού

 • Παναγιώτα Παπακωνσταντοπούλου - ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος ΕΤΕΠ - Τηλ. 6486- ypapakon(at)uoa.gr

Προσωπικό Γραφείου

 • Νικολέτα Ανδρούτσου - ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος - τηλ. 6533 -  nandrout(at)uoa.gr
 • Δημήτρης Βουμβάκης - ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος - τηλ. 6521 - dvoumvak(at)uoa.gr
 • Χρύσα Δουμεντζιάνου- ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος -τηλ. 6534 - xdoumetz(at)uoa.gr
 • Αννίτα Τσίλη - ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος -τηλ. 6532 - atsili(at)uoa.gr

Γραφείο Επεξεργασίας Υλικού

Υπεύθυνες Γραφείου

 • (Μονογραφίες) Πηγή Λυμπέρη - ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος  τηλ. 6528 -  pliberi(at)uoa.gr
 • (Περιοδικές εκδόσεις) Παναγιώτα Ναστούλη -ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος -τηλ. 6529 -  reanastouli(at)uoa.gr

Προσωπικό Γραφείου

 • Λήδα Καλαντζοπούλου -ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος - τηλ. 6520- lkalantz(at)uoa.gr
 • Φιλίππα Λιακοπούλου - ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος - τηλ. 6523 - fliako(at)uoa.gr

Ι.Φ.Ε

 • Γεωργία Ντούνια - ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος -τηλ. 5559 - gedounia(at)uoa.gr
 • Αναστάσιος Μπελάλης - ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος -τηλ. 5559 -  abelalis(at)uoa.gr