Ψηφιακές Συλλογές

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΠΕΡΓΑΜΟΣ

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «ΠΕΡΓΑΜΟΣ»  φιλοξενεί μία σειρά Ψηφιακών Συλλογών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως τη Συλλογή του Ιστορικού Αρχείου (περιλαμβάνει και το αρχείο της Φυσικομαθηµατικής Σχολής µε Πρακτικά των συνεδριάσεων), τη Συλλογή Μουσικής Βιβλιοθήκης K.A. Ψάχου, τη Συλλογή του Λαογραφικού Αρχείου, τη Μουσειακή Συλλογή, τη Θεατρική Συλλογή, τη Συλλογή Ιατρικών Εικόνων, τη Συλλογή του Μουσείου Ορυκτολογίας και Πετρολογίας, τη Συλλογή δηµοσιευμένων εκλογικών αποτελεσμάτων, τη Συλλογή του Αρχείου των ελληνικών κοινοτήτων της Κωνσταντινουπόλεως, τη Συλλογή χειρόγραφων του Σπουδαστηρίου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Γκρίζας Βιβλιογραφίας»

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Γκρίζας Βιβλιογραφίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  περιλαμβάνει πτυχιακές εργασίες, µεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης (master thesis) και διδακτορικές διατριβές, οι οποίες εκπονήθηκαν στο πλαίσιο αντίστοιχων Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών (προπτυχιακών σπουδών, μεταπτυχιακών κύκλων). Οι όροι πρόσβασης και χρήσης περιγράφονται αναλυτικά στην παραπάνω ιστοθέση.