Παραγγελία άρθρων

Το Γραφείο Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης αναλαμβάνει να αναζητήσει άρθρα περιοδικών τα οποία είναι αναγκαία για τη μελέτη και την έρευνα των χρηστών και δεν υπάρχουν στη Συλλογή της Βιβλιοθήκης, αλλά σε άλλες Βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ ή στη Συλλογή Βιβλιοθηκών άλλων Ιδρυμάτων.

Δυνατότητα παραγγελίας βιβλιογραφίας έχουν όλα τα μέλη της Βιβλιοθήκης της Σχολής Θετικών Επιστημών μέσω του ιστοχώρου των Βιβλιοθηκών & Υπηρεσιών Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ προς το Γραφείο Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης.        

Για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία ενός επιθυμητού άρθρου - το οποίο δεν είναι διαθέσιμο στα ηλεκτρονικά ή έντυπα περιοδικά του ΕΚΠΑ - θα πρέπει πρώτα να το εντοπίσετε είτε στον Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είτε στον Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών της Βρετανικής Βιβλιοθήκης (British Library). Ωστόσο, για να αναζητήσετε το επιθυμητό άρθρο στους προαναφερόμενους προμηθευτές, θα πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζετε τον τίτλο του περιοδικού, καθώς και το συγκεκριμένο τεύχος ή έτος δημοσίευσης.  

Η ειδική φόρμα αίτησης για παραγγελία άρθρων είναι δυνατόν να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά, με απαραίτητη προϋπόθεση την πληρότητα και εγκυρότητα των στοιχείων της ζητούμενης βιβλιογραφίας. Στη συνέχεια, η αίτηση-παραγγελία αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Διαδανεισμού, υπογεγραμμένη και με πλήρη στοιχεία του χρήστη. Το κόστος διαδανεισμού βαρύνει τον χρήστη.

Το Γραφείο Διαδανεισμού λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08.30 - 15.00

Υπεύθυνη Διαδανεισμού :Παναγιώτα Παπακωνσταντοπούλου, τηλ. 210-7276486.