Σεμινάρια πληροφοριακής παιδείας

Η Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών διοργανώνει σεμινάρια πληροφοριακής παιδείας σε φοιτητές της Σχολής αλλά και σε άλλες ομάδες χρηστών κατόπιν συνεννόησης.

Τα σεμινάρια σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται  στην αρχή κάθε εξαμήνου και αφορούν τόσο στις παρεχόμενες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης όσο και στη χρήση εργαλείων αναζήτησης, οργάνωσης και διαχείρισης των πληροφοριακών πόρων.  Δύνανται να επαναληφθούν και κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους εφόσον παραστεί ανάγκη.  Απευθύνονται στους  προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και διεξάγονται δια ζώσης στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης και εξ αποστάσεως (διαδικτυακά) με τη χρήση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.

Αξιολόγηση σεμιναρίων

Προκειμένου να υπάρχει ανατροφοδότηση από την διοργάνωση των σεμιναρίων εκπαίδευσης των φοιτητών και να βελτιωθεί περαιτέρω η υπηρεσία, συντάχθηκε σύντομο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης  το οποίο παρακαλούνται να συμπληρώνουν οι εκπαιδευόμενοι.