Μέλη Βιβλιοθήκης

Στη Βιβλιοθήκη μπορούν να εγγραφούν ως μέλη:

  • Τα Μέλη του Διδακτικού, Ερευνητικού, Διοικητικού και λοιπού προσωπικού της Σχολής Θετικών Επιστημών και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστημών και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Τα εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης.