Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασίων & Διδακτορικών Διατριβών ("Γκρίζα Βιβλιογραφία")

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Γκρίζας Βιβλιογραφίας» του Πανεπιστημίου Αθηνών περιλαμβάνει πτυχιακές εργασίες, μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης (master thesis) και διδακτορικές διατριβές, οι οποίες εκπονήθηκαν στο πλαίσιο αντίστοιχων Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΚΠΑ (Προπτυχιακών ή Μεταπτυχιακών κύκλων). Οι όροι πρόσβασης και χρήσης περιγράφονται αναλυτικά στην παραπάνω ιστοθέση.

Η "Γκρίζα Βιβλιογραφία" αποτελεί πλέον ψηφιακή συλλογή της Ενιαίας Πλατφόρμας Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής ΒΙβλιοθήκης του ΕΚΠΑ με το όνομα «Πέργαμος».