Εγγραφή μέλους στη Βιβλιοθήκη ΣΘΕ

Η εγγραφή μέλους στη Βιβλιοθήκη είναι απαραίτητη για τη χρήση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης ΣΘΕ και γενικότερα του ΒΚΠ του ΕΚΠΑ.

Τα μέλη της ΣΘΕ, τα οποία έχουν δικαίωμα εγγραφής, πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής μέλους και να την αποστείλουν μαζί με το αρχείο εικόνας της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας (δύο όψεων) στην ηλεκτρονική διεύθυνση <link>sci-grammateia@lib.uoa.gr Η κατάθεση αίτησης εγγραφής μέλους γίνεται κατά προτίμηση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης ή δια ζώσης συμπληρώνοντας την έντυπη αίτηση ή κάνοντας χρήση του qr code.


H ακαδημαϊκή ταυτότητα πιστοποιείται στη συνέχεια και ως κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης.

 

Κατά περίπτωση ενδέχεται να ζητείται για την εγγραφή η προσκόμιση βεβαίωσης που θα πιστοποιεί τη σχέση με το οικείο Τμήμα του ΕΚΠΑ.  

 

Κάθε μέλος με την εγγραφή του, δηλώνει αυτομάτως ότι γνωρίζει και αποδέχεται τους όρους που διέπουν τον κανονισμό λειτουργίας της ΒΚΠ του ΕΚΠΑ. 

Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική. Το δικαίωμα δανεισμού δεν μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο.

 

Για τυχόν αλλαγές των προσωπικών στοιχείων που δόθηκαν για την εγγραφή (αριθμό τηλεφώνου, e-mail), καθώς και για την απώλεια της κάρτας μέλους πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Βιβλιοθήκη.

Όταν ένα φυσικό πρόσωπο σταματήσει να έχει την ιδιότητα του μέλους του ΕΚΠΑ, παύει να ισχύει η κάρτα του.

Εγγραφή μέλους