Διαδικασία καταχώρησης Πτυχιακών - Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Διαδικασία καταχώρησης Πτυχιακών Εργασιών, Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών στο Ψηφιακό Αποθετήριο «Πέργαμος» του ΕΚΠΑ

Οι προπτυχιακοί - μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών και του Τμήματος της Φαρμακευτικής οφείλουν να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα, προκειμένου να ορκισθούν.

Βήμα 1

 

Μετά την έγκριση και βαθμολόγηση της εργασίας, οι φοιτητές οφείλουν να την καταχωρήσουν (υποχρεωτικά σε μορφή pdf ) στο Ιδρυματικό αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ", συμπληρώνοντας υποχρεωτικά όλα τα πεδία του Απογραφικού Δελτίου, σύμφωνα με τις Οδηγίες συμπλήρωσης απογραφικού δελτίου κατάθεσης.

Η εργασία θα πρέπει να έχει αρίθμηση σελίδων, περιεχόμενα, περίληψη στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, έως 5 λέξεις-κλειδιά στα ελληνικά και τα αγγλικά, βιβλιογραφικές αναφορές με αρίθμηση.

Στις πρώτες σελίδες του αρχείου της εργασίας θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής: Σχολή, Τμήμα, τίτλος/ειδίκευση του μεταπτυχιακού προγράμματος, τίτλος της εργασίας, όνομα του συγγραφέα, αριθμός μητρώου, ονοματεπώνυμο του επιβλέποντος καθηγητή και των δύο μελών της τριμελούς επιτροπής (μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές), καθώς και των τεσσάρων μελών της επταμελούς επιτροπής (διδακτορικές διατριβές) με τον τίτλο τους (π.χ. Αναπληρωτής Καθηγητής), τόπος (Αθήνα), έτος (π.χ. 2016).        

Η ηλεκτρονική κατάθεση είναι εφικτή από οποιοδήποτε υπολογιστή.

Είναι απαραίτητο οι φοιτητές/ φοιτήτριες να έχουν ενεργό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ΕΚΠΑ, ώστε να έχουν πρόσβαση σε προσωποποιημένες υπηρεσίες.

 

Βήμα 2

 

 Τμήμα Βιολογίας

 Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 

 Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης 

 Τμήμα Μαθηματικών 

 Τμήμα Φυσικής 

 Τμήμα Χημείας 

 Τμήμα Φαρμακευτικής

 

 

Βήμα 3

 

Να προσέλθουν στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών,  προκειμένου:

  • να επιστρέψουν τα βιβλία που τυχόν οφείλουν 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ