Εύδοξος

Κατόπιν απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες έχουν αποκτήσει πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης συγγραμμάτων «Εύδοξος».

Η Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών προσφέρει τη δυνατότητα επιστροφής συγγραμμάτων, τα οποία παρέλαβαν από τον Εύδοξο, χωρίς να τα δικαιούνται, φοιτητές Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών και του Τμήματος Φαρμακευτικής.

Ταυτόχρονα, η Βιβλιοθήκη αποτελεί σημείο διανομής συγγραμμάτων.

Η παραλαβή συγγραμμάτων γίνεται  Δευτέρα έως Παρασκευή, 08.30 - 18.00.