Συλλογή

Η Συλλογή καλύπτει, στο μεγαλύτερο μέρος της, τις εξής θεματικές κατηγορίες:

  • Βιολογία
  • Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον
  • Μαθηματικά
  • Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες
  • Φαρμακευτική
  • Φυσική
  • Χημεία

Η Συλλογή υποδιαιρείται, ανάλογα µε τη δυνατότητα πρόσβασης, σε:

Συλλογή Ανοικτής Πρόσβασης

Η Συλλογή Ανοικτής Πρόσβασης περιλαµβάνει βιβλία, διδασκόµενα συγγράµµατα, περιοδικά, οπτικοακουστικό υλικό, γκρίζα βιβλιογραφία (διδακτορικές διατριβές, µεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης/master thesis, πτυχιακές εργασίες), ανάτυπα εργασιών, σηµειώσεις µαθηµάτων, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, χάρτες.

Τα βιβλία είναι ταξιθετηµένα σύµφωνα µε το δεκαδικό σύστηµα ταξινόµησης Dewey, ενώ τα περιοδικά έχουν ταξιθετηθεί µε απόλυτη αλφαβητική σειρά τίτλου. Το υλικό της συλλογής μπορεί να αναζητηθεί µέσω του Ανοικτού Καταλόγου ∆ηµόσιας Πρόσβασης (OPAC: Open Public Access Catalog) στην ιστοθέση http://www.lib.uoa.gr/yphresies/opac/.

Συλλογή Περιορισµένης Πρόσβασης

Η Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης περιλαμβάνει σπάνιο και πολύτιμο υλικό το οποίο φυλάσσεται σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση, κατόπιν ειδικής άδειας, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και µόνο στο χώρο της Βιβλιοθήκης που θα υποδειχθεί από το προσωπικό. Το υλικό μπορεί να αναζητηθεί μέσω του Ανοικτού Καταλόγου Δηµόσιας Πρόσβασης (OPAC).