Δανεισμός υλικού

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Δανεισμού της ΒΚΠ, κάθε εγγεγραμμένο μέλος της μπορεί να δανειστεί με την ακαδημαϊκή του ταυτότητα από τις 9 Βιβλιοθήκες Σχολών της ΒΚΠ του ΕΚΠΑ

 

  • Δικαίωμα δανεισμού στη Βιβλιοθήκη ΣΘΕ, έχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της ΒΚΠ, όπως τα Μέλη του Διδακτικού, Ερευνητικού, Διοικητικού και λοιπού προσωπικού του ΕΚΠΑ. Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες των Σχολών του ΕΚΠΑ. Οι φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής (Erasmus κλπ.) των Σχολών του ΕΚΠΑ. 
  • Ο αριθμός των δανεισμένων τεκμηρίων από όλες τις βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ είναι αθροιστικός και η χρονική διάρκεια του δανεισμού αφορά ημερολογιακές ημέρες.
  • Τα βιβλία που έχουν δανειστεί στη Βιβλιοθήκη ΣΘΕ επιστρέφονται μόνο στη Βιβλιοθήκη ΣΘΕ. 

 

Κάθε μέλος της ΒΚΠ μπορεί να  ενεργοποιήσει την υπηρεσία ο Λογαριασμός μου στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταλόγου της ΒΚΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες ώστε να ενημερώνεται για τους δανεισμούς του από τη Βιβλιοθήκη

Εγγεγραμμένα Μέλη

Διδάσκοντες ΕΚΠΑ:

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται: Μέλη ΔΕΠ (συμπεριλαμβανομένων και των ομότιμων καθηγητών), ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, 407 (διδάκτορες με σύμβαση), Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, Επισκέπτες Καθηγητές.

Δανείζονται 7 τεκμήρια, για 30 ημέρες, με δυνατότητα 2 ανανεώσεων (15 ημέρες ανά ανανέωση).

Μεταπτυχιακοί φοιτητές ΕΚΠΑ:

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται: Μεταπτυχιακοί φοιτητές ΕΚΠΑ, Υποψήφιοι Διδάκτορες ΕΚΠΑ, Μεταδιδάκτορες ΕΚΠΑ, Μεταπτυχιακοί φοιτητές Erasmus ΕΚΠΑ. 

Δανείζονται 5 τεκμήρια, για 10 ημέρες, με δυνατότητα 1 ανανέωσης (10 ημέρες).

Προπτυχιακοί φοιτητές ΕΚΠΑ:

Δανείζονται:  5 τεκμήρια, για 5 ημέρες, με δυνατότητα 1 ανανέωσης (5 ημέρες). Οι φοιτητές που εισάγονται με κατατακτήριες εξετάσεις και όσοι βρίσκονται σε έτος σπουδών ≥ ν+2 μπορούν να δανειστούν επιπλέον 2 Διδασκόμενα Συγγράμματα ΔΣ, για 30 ημέρες, με δυνατότητα 1 ανανέωσης (30 ημέρες).

Προπτυχιακοί Φοιτητές ξενόγλωσσων τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής δανείζονται 7 τεκμήρια (ΞΔΣ), για 15 ή 30 ημέρες.

Φοιτητές Erasmus ΕΚΠΑ:

Δανείζονται:  5 τεκμήρια, για 5 ημέρες, με δυνατότητα 1 ανανέωσης (5 ημέρες).  

Διοικητικό προσωπικό ΕΚΠΑ:

Δανείζονται: 5 τεκμήρια, για 10 ημέρες, με δυνατότητα 1 ανανέωσης (10 ημέρες).

 

Εξωτερικοί χρήστες

Αφορά

●       Μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας των υπολοίπων ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων.

●       Μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας.

●       Άλλους επισκέπτες

 

Οι εξωτερικοί χρήστες δεν δανείζονται αλλά μπορούν, να μελετήσουν το υλικό της Βιβλιοθήκης εντός των αναγνωστηρίων της.