4ος Όροφος

Στον συγκεκριμένο όροφο βρίσκονται:

  • Γραμματεία της Βιβλιοθήκης
  • Αίθουσα αναζήτησης στον Ανοιχτό Κατάλογο Δημόσιας Πρόσβασης (OPAC) των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Αίθουσα Εκδηλώσεων
  • Γραφείο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης ΕΚΠΑ / Υπεύθυνου Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ΣΘΕ
  • Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης
  • Γραφείο Επεξεργασίας Υλικού
  • Γραφείο Ευδόξου