3ος Όροφος

Στον συγκεκριμένο όροφο βρίσκονται:

  • Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών
  • Αίθουσα αναζήτησης στον Ανοιχτό Κατάλογο Δημόσιας Πρόσβασης (OPAC) των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Αναγνωστήριο για τη μελέτη του Υλικού Άμεσης Πληροφόρησης και των Χαρτών
  • Αναγνωστήριο / Εκθετήριο νεοεισερχόμενων Βιβλίων & Περιοδικών
  • Αίθουσα Υπολογιστών 
  • Αίθουσα Εκθέσεων
  • Αναγνωστήρια
  • Αίθουσες Ομαδικής Μελέτης (ΑΟΜ)
  • Αίθουσα με Σταθμούς Εργασίας για την υποστήριξη Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)
  • Γραφείο Διαδανεισμού & Τεκμηρίωσης